DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Ngày nay các doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt rủi ro - và cơ hội. Chứng nhận hệ thống quản lý cho phép các công ty cải thiện hoạt động và bảo vệ nâng tầm thương hiệu. Mô hình hệ thống quản lý được thiết kế để linh hoạt và đặc thù cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, chứng nhận trở thành một công cụ có giá trị để nhắm mụctiêu cải tiến liên tục hoạt động quản lý cũng như giảm thiểu những rủi ro trong doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

Xem thêm chứng nhận ISO 9001

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP- ISO 22000

Xem thêm chứng nhận ISO 22000

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Xem thêm chứng nhận ISO 14001