Giới thiệu

Năm 2020, Công Ty CP Chứng nhận & Giám Định Quốc Tế EFC được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học & Công nghệ cấp phép cho hoạt động chứng nhận độc lập số 99/CN-TĐC cho hoạt động chứng nhận các tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP

Tìm hiểu chi tiết về chứng nhận EFC - https://efc.vn (click here)