CHÚNG TÔI LÀM VIỆC GÌ?

ĐÀO TẠO, GIÁM ĐỊNH & CHỨNG NHẬN

Hoạt động của chúng tôi hỗ trợ giảm thiểu các rủi ro và cải tiến hiệu quả hoạt động của khách hàng về Chất lượng, Sức khoẻ &An toàn nghề nghiệp, Bảo vệ môi trường và thúc đẩy Trách nhiệm xã hội

 

Chứng nhận

Cung cấp sự đảm bảo thông qua hoạt động xác nhận độc lập hoặc được thiết kế theo yêu cầu đặc trưng.

Chứng nhận thể hiện dấu phê duyệt của bên thứ ba rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn quy định. Điều này có thể cho phép các công ty nâng cao thương hiệu của họ và mở ra thị trường mới, hoặc đơn giản là đảm bảo rằng họ có thể hoạt động. Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi bao gồm chứng nhận cho con người, cho sản phẩm và cho cả hệ thống.